Nuri KAYNARCA

Özgeçmiş

1958 yılında Arapgir’de doğan Nuri KAYNARCA, İlk- orta ve lise eğitimini Arapgir’de tamamladı.

2002 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün Ev İdaresi programından mezun oldu.

1984-2016 yılları arasında Arapgir Belediyesinde sırasıyla, Muhasebe Müdürlüğünde Memur görevlerini sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir.

Nuri Kaynarca, evli olup 2 çocuk babasıdır.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yetki ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları imkânsızdır.

Sorumluluk, yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek olan güç kavramlarıdır.

Görev yetki ve sorumluluk konusunda kabul edilen genel kurallar; Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir.

Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için, bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.

Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Sorumluluk “Bir görevin (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmamasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir.

Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve şartlarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder.

Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur, görevden dolayı sorumluluk yüklenir.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi