Başkan' ın Gözünden

            Köklü bir geçmişe sahip olan Arapgir İlçesi, mazisi tarihin derinliklerine ve milattan öncelere kadar uzanır  ve bu sebeple de çeşitli uygarlıklara sahne olmuştur. Malazgirt savaşından sonra Malatya ve yöresini feth eden Osmanlıların egemenliğine girer ve Sivas Eyaleti’ nin yedi sancağından birisi olur. 1834’ de Diyarbakır’a, 1874’ de Elazığ’ a bağlanan Arapgir’ de   1888 yılında Belediye kurulmuş ve İlçe olmuştur. Cumhuriyet Döneminde 1927 yılında Malatya İline bağlanarak İlçe yapılır ve  günümüze kadar ilçe merkezi olarak varlığını sürdürmüştür.

            Tarih boyunca yörede hüküm sürmüş çeşitli medeniyetlerin izlerini önemli eserlerle bağrında yaşatmaktadır. Yüz yıllara meydan okuyan bu değerli yapıların bu gün bir kısmı gerekli restorasyonlarla orijinal fonksiyonlarını sürdürmekte, bir kısmının varlıklarını koruyabilmesi için ise çalışmalar devem etmektedir.

            Gerek coğrafi yapısı, gerekse bitki örtüsü bakımından  Doğu’ nun şirin bir ilçesi olan Arapgir, çevre ilçeler için merkezi bir konuma sahiptir. Okul sayısının fazlalığı, Devlet Hastanesinin olması, çevre ilçe ve bağlı köylerin yol güzergahında bulunması ve alış veriş merkezi olması nedeniyle ilçede bir hareketlik söz konusudur.             

            İlçede büyük ölçekli sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Dağınık bir coğrafi yapıya sahip olan ilçemizde elverişli  tarım alanı bulunmakta, dolayısı ile tarımcılık ta yok denecek kadar azdır.  Halkın büyük bir kısmı kendi arazilerini ekip biçerek geçimlerini sağlamakta, esnaflarımız ise kendilerine ait işyerlerinde ancak kendi ailelerinin geçimlerini temin etmektedirler. Bu ekonomik ve sosyal gelişmenin  doğal sonucu olarak da ilçeden büyük şehirlere göç başlamış ve bu olgu sürekli devam etmektedir. Arazinin kıt ve verimsiz oluşu okuma hevesini artırmış, hatta okuma hevesi sürekli göçün bir nedeni durumuna gelmiş, okulların bulunduğu kentlere göç başlamıştır.  

            Çalışkanlıkları ile ünlü İlçemizden göç edenler burada da boş durmamış, Askeri, ticaret, siyaset,  sanat  alanlarında söz sahibi olmayı başarmışlardır. İş dünyasında olduğu gibi Devletin her kademesinde üst düzey bir Arapgir’ liyi görmek mümkündür. Hizmet için ülkenin birkaç yerinde kalmakla yetinmeyip, yurt geneline dağılarak gerek özel ve gerekse kamusal alanlarda hizmet vermektedirler.

            Arapgir’ lilerin en büyük özelliklerinden birisi de biri birlerine aşırı bağlılıklarıdır. Gurbetteki   Arapgirli’ ler sıla ile olan irtibatlarını hiçbir zaman kesmemişler,   memleket sevdasıyla yanıp tutuşmakta, bu özlemlerini de yılda bir kez de olsa ilçeyi ziyaret ederek gidermektedirler. Arapgir’ lilerin  en büyük özelliklerinden birisi de hizmette birbirleriyle yarışır olmalarıdır. Bu hemşerilerimiz maddi ve manevi yardımlarını hiç eksik etmemiş, İlçede yapılan Okul, cami,  öğrenci yurdu, köprü, sağlık evi  gibi yatırımların büyük bir bölümünü tamamen yada kısmen karşılamışlardır.  

             Değerli okuyucular;

            Bu çalışmayı tamamen mahalli  imkanlar ile yayına  hazırladık. Bunu yaparken de Kaymakamlığın ve belediyemizin arşivinde bulunan belgelerden, Arapgir ile ilgili olarak daha öncelerden basılan kitap ve kaynaklardaki bilgilerden  faydalandık. Herhangi bir ekonomik ve siyasi amacımız olmadan tamamen ilçemiz hakkındaki bilgileri sizlere ve gelecek kuşaklara iletmeyi hedefledik. İlçe dışında yaşayan hemşerilerimizin hasretlerine bir nebze olsun merhem olabilmek, bizlere gönül dolusu huzur verecektir.  Bu sitenin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

            Çalışmalarımızda olabildiğince objektif davranılmıştır. Elde olmayan sebeplerle ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerden dolayı ilgilenenlerin ve okuyucuların derin hoşgörüsüne sığınırız. Bu konuda okuyucularımız dilek ve önerilerini belediyemizin telefon, mail ve fax'larına bildirmelerini bekliyorum.

            Saygılarımla

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi