İLÇEMİZDEKİ MESİRE VE PİKNİK ALANLARI DENETLENİYOR

İlçemizdeki Mesire Ve Piknik Alanları İle Açık Su Kaynakları Sıkı Kontrol Altına Alınıyor

İlçemizdeki mesire yerleri, piknik alanları ve açık su kaynaklarında zabıta ekiplerince yapılan kontrol esnasında İlçemizin ender yerlerinden biri olan Göz mesire alanının atılan çöpler ve katı atıklar sebebi ile kirletildiği, açık su kaynağı olan Göz’ün insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek mesire ve piknik alanları ile açık su kaynakları zabıta ekiplerince daha sıkı kontroller yapılacaktır.

Buralarda bulunan vatandaşlarımızın ve özellikle piknikçilerin çevreyi ve doğayı korumak adına daha duyarlı olmaları bekleniyor.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi