ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEYETİ İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİLER

 

            Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünden 50 kişilik Akademisyen heyet 2017-2018 ders yılında çalışma alanı olarak seçtikleri Malatya ili ve ilçemizde araştırma ve inceleme faaliyeti için ilçemize geldiler. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden Prof  Dr. Burcu Erciyas, Doç. Dr. Emine Yetişkul Şenbil başkanlığında akademisyenler ve 40 kişilik 4. sınıf  öğrencileri dönem boyunca arazi kullanımı tespitleri, anket ve görüşmeler, fotoğraflama, tarihsel yapı ve konut dokusu incelemeleri yanı sıra kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları yapacaklardır.  İki döneme yayılacak olan çalışmaların birinci bölümünde bölge ve il ölçeğinde uzun erime ilişkin üst ölçekli planlama çalışmaları gerçekleştirilecek, ikinci dönemde ise geliştirilen senaryoların doğrultusunda mahalle ve kent konularına ilişkin alt ölçekli planlama projelerine gerçekleştirilecektir.

            İlçeye gelen heyete belediye toplantı salonunda Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından ilçenin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, tarihi eserlerimiz ve sivil mimari örnekleri ile bu konularda yapılan çalışmaları içeren ayrıntılı bilgiler verildi. Millet Hanında ikram edilen yöresel yemekler ve reyhan çayının ardından kent gezisi yapıldı. Çarşı altı ve tarihi ipekçi sokağı güzergâhından sivil mimari örneği olarak restore ettiğimiz konaklarımız gezdirilerek ayrıntılı bilgiler verildi. Daha sonra tarihi eserlerimizin yoğunlukta olduğu Eskişehir bölgesine geçilerek buradaki tarihi eserlerimiz ve doğal bölgelerde incelemeler yapan heyet, daha sonra gelerek stüdyo çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi