BAŞKAN HALUK CÖMERTOĞLU "ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalar sonucunda, Yazılı'da kurulması düşünülen Demir Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletmesi projesi ile ilgili olarak, ilgili firmaya ÇED Raporu'nu hazırlamak ve bakanlığa sunmak üzere tanınan süre içerisinde gerekli revize çalışmalarının yapılmaması sebebiyle, Bakanlık tarafından ÇED sürecinin sonlandırıldığını öğrendik.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yaptığımız yazışmalar sonucunda, Yazılı’da kurulması düşünülen Demir Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletmesi projesi ile ilgili olarak, ilgili firmaya ÇED Raporu'nda gerekli revize çalışmalarının yapılmaması ve bakanlığa sunmak üzere tanınan süre içerisinde sunulmadığı için, Bakanlık tarafından ÇED sürecinin sonlandırıldığını öğrendik." dedi.

    Başkan Cömertoğlu yaptığı açıklamada, ÇED sürecinin sonlanmasının projenin tamamen sonlanması anlamına gelmediğinin bilincinde olduklarını, 2018 yılında yapılan halk bilgilendirme toplantısında Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli AĞBABA ve beraberindeki heyetle net bir şekilde bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, içmesuyu kaynakları ve bağ tesislerinin tamamen etkileneceğinden dolayı bu projenin gerçekleşmeyeceğini net bir tavırla belirttik. Bakanlığımızca uygun görülüp ardından iptal edilmesi bizleri ve bölge halkını sevindirmiştir. Kültür varlıkları ve doğal varlıklarımızı korumak adına gizli pazarlığa yer bırakmadan net tavrımızı dün olduğu gibi bugün de göstermiş bulunuyoruz.

"Bugüne kadar Arapgir Belediyesi olarak Yazılı konusunda oluşturmaya çalıştıkları duyarlılığı kesin sonuç alıncaya kadar aynı biçimde sürdüreceğiz” diyen Cömertoğlu açıklamasında "Bilindiği gibi Arapgir’de bulunan Yazılı mahallemizde Demir Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletmesi Projesi için başvuru yapan firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlatmıştı. Arapgir Belediyesi olarak söz konusu proje yöredeki köyler başta olmak üzere Arapgir ve civarını ciddi boyutlardaki gaz ve toz emisyonları ve atıkları nedeni ile canlı yaşamını olumsuz etkileyeceği gibi yörenin yaşam kaynaklarından birisi olan tarım alanlarını da son derece olumsuz etkileyeceğini, tüm halkımızın besin zincirine de etki edeceğini dile getirerek bu güne kadar konunun hassasiyetini gündeme taşıma gayreti içinde olurken, bu sürecin ciddi takipçisi olduk. Sürecin bundan sonraki aşamalarının da takipçisi olacağımızı, ÇED sürecinin sonlandırılmasının bir proje açısından bir son olmayabileceğini bilerek konuyu takip ettiğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Doğanın korunması, yaşamın sürdürülebilmesi ve güvenli bir gelecek için yürüttüğümüz mücadele ile ekolojik dengemiz bozulmayacak, bitki çeşitliliğimiz ve yaban hayatımız devam edecektir. Bu nedenle yerin üstü altından hayırlıdır. Şayet bizler doğamıza sahip çıkmayıp kıymetini bilmezsek, firmaların yarattığı çevresel tahribat ve yarattığı geri dönüşü mümkün olmayan ekolojik yıkımı gelecek nesillere teslim etmiş oluruz.

Bu vesile ile sürecin olumsuz bir şekilde sonuçlanmasında başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi