ULU CAMİ

Osmanpaşa mahallesinde, Osmanpaşa camisinin kuzeyindeki kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kitabesi yoktur, ancak mimarisi ve bezemeleriyle 14. YY. yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Ulu Camii’ nin aslında yanındaki Hankâh  ile birlikte yapılmış bir tarikat yapısı olduğu düşünülmektedir. Camii minaresizdir. Restorasyon yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi