ONAR YAZILI MAĞARA

İlçeye  15 km'lik bir mesafedeki bu köy özgün dokusunu kaybetmemiş olduğundan görülmeye değer yerlerden. Sağlam ve kayalık bir zemin üzerine kurulu köy, 780 yıllık bir "Cem Evi"ne sahip. Köyün güneyinde, asırlık dut ağaçlarının oluşturduğu yemyeşil bahçeleri derin vadiden ayıran kayalıkta 18 adet Roma döneminden kalma kaya mezarları (mağaralar) bulunuyor. Köy adını, Şeyh Hasan Onar'dan almış. Onar Dede de denilen şeyhin, köyün kurucu evliyası olduğuna inanılıyor. Pir Sultan Abdal'ın şeyhin ölümünden yaklaşık 300 yıl kadar sonra yazdığı bir nefesinde "yetiş Onar Dede sen imdat eyle” manzumesi ve Şeyh Hasan Onar’a ait vakıf belgesi, köyü önemli kılmaktadır.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi