GÜMRÜKÇÜ OSMAN PAŞA CAMİİ

İlçemizin Osmanpaşa mahallesindedir. Dış avlunun üzerindeki taç kapısının üzerinde

bulunan yazı yapım tarihi olan 1823 yılını göstermektedir. Osmanlılar döneminden günümüze kadar kalan nadide eserlerdendir. Kare planlı olup, tek kubbeli ve minarelidir. Cami doğal şartlara bağlı olarak yıllar itibarı ile tahrip olmuş bir vaziyette iken, Arapgir Belediyesinin girişimleri sonucunda birkaç yıl kubbenin üzerine çadır çekilerek korunmuştur. Yine Belediye Başkanının yaptığı mücadeleler neticesinde bu eserimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek tekrar ilçemize kazandırılmıştır.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi