MEYDAN KÖPRÜSÜ

TANITIM

Adı

 Meydan Köprüsü

Mah

Osman Paşa Mahallesi

Adres

Kozluk Çayı

Bulunduğu merkeze mesafesi

6 km

Dönemi

Anadolu’da erken dönem Türk Beylikleri Mimarisi

Köprü, Arapgir Osman Paşa Mahallesi ile Serge Mahallesi geçişini yaya hem de araç yolu vasıtasıyla temin eder.

Köprü doğu batı doğrultusundadır. Osman Paşa Mahallesinden gelen yol köprüyle geçiş sağlar. Birinci kemerden sonra Şıhlar  (kuzey) yönüne doğru yaklaşık 2.5 metrelik çıkıntı oluşturarak ikinci kemerden Serge yoluna bağlanır.

Köprü iki kemer gözlü, kemerler sivri kemer tarzındadır. Kemerler aynı doğrultuda değildir. Temeli doğal kaya olan bir duvarla birbirine bağlanmıştır. Doğal kaya üzerindeki bağlantı duvarı açısı bahar aylarında artan su akışında veya sellerde sel yaran görevinde üstlenir.

Büyük kemer gözün açıklığı 14 metre yüksekliği ise 7 metredir Küçük kemerin açıklığı 10 metre yüksekliği ise 6 metredir.

Köprü ayakları kaya üzerindedir. Genişliği 5 metredir. Kesme taş ile yapılan köprünün diğer kısımlarında moloz ve kırma taşlarla Horasan harç malzemeleri de gözükür. 

Kitabesi Ermenice ve Arap harfleriyle çift dilli olarak yazılmış ise de harflerin belirgin olmayışı Meydan Köprüsünün tarihinin okunmasını imkânsız kılmaktadır. Aynı tür kitabeli eserlerden biri de 1218 de Anadolu Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus dönemindeki Malatya Hekimhan Taşhan’dır.  Ermenice, Süryanice ve Farsça olmak üzere üç dilli yazılmış haliyle de görmekteyiz.

Gaziantep il merkezinde Alleben Deresi üzerindeki yıkık köprünün de Arapça ve Ermenice yazılı kitabesinden 1259 da Melik Nasır tarafından yaptırıldığını işaret eder.

Böyle farklı dillerle yazılı kitabelerin Anadolu’nun güney ve doğu kısımlarında görmek mümkündür. Bu eserlerin 13 yy. da karşımıza çıkması Meydan Köprüsünü de bu dönem öncesi yüzyıla veya 13.yy. a taşımaktadır.

Araç trafiğini sağlayan köprü mimari yönden Diyarbakır Silvan ilçesinde yer alan 1147 Artuklu eseri Malabadi Köprüsünü andırır Anadolu’da erken dönem Türk Beylikleri tarafından yapıldığı kanaati ağır basmaktadır.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi