KALE KÖPRÜSÜ-KÜÇÜK KÖPRÜ

TANITIM

Adı

Kale Köprüsü

Mah

Osmanpaşa Mahallesinde

Adres

Meydan Köprüsü Civarı

Bulunduğu merkeze mesafesi

6 km

Dönemi

Anadolu Erken Dönem Türk Beylikleri

Arapgir Osmanpaşa Mahallesinde yer alır. Göz deresinin Kozluk çayına karıştığı alanın 100 metre yukarısında (Güneyinde ) bulunur köprü Eskişehir’i (Eski Arapgir) Serge Mahallesindeki Meydan Köprüsü aracılığıyla bağlar.

Köprünün kemer kısmı kesme, duvarları ise moloz taştandır. Tek gözlü, yuvarlak kemerli köprünün doğu kemerinin yarısı toprağa gömülü vaziyettedir. Köprünün batı tarafında kemer zemininden itibaren yapılan duvar köprünün sel yaran görevini üstlenmiştir.  Kemer ve üst kısımları tamirat görmüştür. Köprü kullanılır vaziyettedir. Yayaların geçişine imkân vermektedir. Kitabesi yoktur.

Kale köprüsü denilmesinin nedeni bekli de köprünün Kale (Eskişehir’in üst mahalleleri) tarafından Kozluk Çayına inişte geçiş görevi üstlenmesindendir. Osmanlı öncesi köprü özelliği taşır. Meydan Köprüsü ile birlikte Kozluk Çayı’nın karşı yakasına geçişi tamamlaması yönü bulunur. Meydan Köprüsü’ne Mimari benzerliği de görülür. Köprünün Anadolu’da erken dönem Türk Beylikleri mimarisi eseri olarak düşünülür.

 

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi