DEBBAĞ KÖPRÜSÜ

Osmanpaşa Mahallesindeki eser harabesi Kale (Küçük )Köprüsünün 150 metre güneyindedir. Hicri 1217 (1792–93)tarihli Osman Paşa’nın bir vakfiyesinde Debbağ Köprüsü etrafındaki mülkün kendisine aidiyeti kayıtlı olması bu köprünün bu tarihten önce yapıldığını işaret eder. Göz Deresi üzerinde inşa edilen köprünün kemer ayak kısmı hariç diğer tarafları yıkılmıştır. Batı ayağı ana kayaya inşa edilmiş köprünün burasında kesme taşlar görülmekte, doğu ayak kısmında moloz taşlı horasan malzeme kullanılmıştır.             Çalılık ve ağaçlar arasında altı metre civarında kemer açıklığına sahip görünmektedir.

Doğu –batı eksenli eserin iki yakası da dik bir arazi yapısında meydana gelmiştir. Şu an üzerinde iki ağaç döşeme bulunmaktaysa yaya geçişine uygun değildir Debbağ Köprüsünün ayakta kalan 1.5 metrelik batı ayak kısmındaki taşların benzer yanı ve Göz Deresinden doğu istikamete geçişte burasının Kale Köprüsüyle eş zamanlı erken dönem Anadolu Türk Beylikleri eserine tekabül etmesi muhtemeldir.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi