KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ VE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Arapgir İlçesi Ormansırtı Mahallesinde bulunan 1 Cami, 2 Çeşme, 1 Köy Odası ve 34 Konut tarihi yapısı nedeniyle kültür varlığı olarak tescillendi ve sit alanı ilan edildi.

Arapgir İlçesi Ormansırtı Mahallesinde yerleşim alanı bütünü içerisinde yer alan ve 2863 sayılı kanun kapsamında tescile haiz yapılar Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda titiz bir çalışma yapıldı.
Arapgir Belediyesi tarafından Peyzaj Tasarım Projesi içerisindeki tarihi ve kültürel yapıların tescillenmesi istemi üzerine, alanın kentsel sit hususunun ve tescile öneri yapıların Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yerinde incelenme yapıldı.
Resmi Gazetede yayımlanan ve Kültür varlığı olarak ilan edilen 38 Yapının niteliği ile ilgili aktarılan bilgide,” Ormansırtı Mahallesi’ndeki kararımız eki liste 1’de kadastro bilgileri belirtilen yapıların mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özellikleri açısından gösterdikleri nitelikler nedeniyle tescil edilmiş olmaları, bu yapılar ve yerleşmenin bir bütün olarak ait oldukları dönemin yaşam biçimini yansıtarak 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında kentsel sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterdiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına.” denildi.

Cumhurbaşkalığı Cimer İç işleri Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi cittaslow Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi