İTÜ HEYETİ ARAPGİRDE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Arapgir Belediyesinin işbirliğiyle ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk CÖMERTOĞLU’nun daveti üzerine 4 Mart 2017 Cumartesi günü Arapgir'e gelen;  Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Yüksek Lisans Öğrencisi Mimarlardan oluşan  26 kişilik  İTÜ heyeti önceden planlandığı şekilde Koru (Tepte), Ormansırtı (Cücügen) ve Onar köylerinde çalışmalarına devam ediyor.  11 Mart 2017 Cumartesi gününe kadar  sürecek çalışmalar kapsamında söz konusu köylerdeki tarihi evler tek tek incelenerek geleneksel konut dokusun mimari ve kültürel özellikleri tespit ediyorlar.  Tarihi evlerin yanı sıra köylerde yer alan camiler, cem evleri, hamamlar ve çeşmeler gibi mimari eserler de tespit çalışmalarına dahil edilerek çalışmalar sürdürülüyor.

Gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde Arapgir’in kırsal yerleşmelerinin farklı boyutlarıyla incelenmesi ve özellikle ilçenin kültür tarihi açısından değer taşıyan geleneksel evlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Kırsal yerleşimlerden büyük kentlere göçün hızla yaşandığı günümüzde nüfus kaybı aynı zamanda kültürel ve mimari mirasın yok olmasına yol açıyor. İTÜ heyeti 2010 yılından bu yana Arapgir’de sürdürdüğü çalışmalarla öncelikle var olan potansiyeli tespit etmek ardından bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için yöntemler belirlemeyi amaçlıyor. Alanda yapılan  çalışmalar öğrenciler tarafından dönem içerisinde kentsel sit koruma projeleri olarak  hazırlanacak ve  elde edilen bu veriler kültürel mirasımızın korunmasına ve uygulanmasına yönelik hazır hale getirilecektir.

Çalışmalardan arta kalan zamanlarda heyete Arapgir’in doğal, tarihi ve turistik mekanları da gezdirilerek tanıtıcı bilgiler verilirken, geleneksel Arapgir yemekleri de ikram ediliyor. Heyette bulunan öğrenciler Arapgir’in gizli kalmış bir tarih ve kültür hazinesi olduğunu, üyelik süreci devam eden Cittaslow (sakin şehir) projesinin Arapgir’e yakışacağını  ve bu projenin   ilçenin  gelişmesine  önemli katkılar sağlayacağını  dile getirdiler. Arapgir halkının son derece misafirperver olduklarını, kendilerine  gösterilen ilgiden  mutluluk duyduklarını ve Arapgir’den memnun bir şekilde ayrılacaklarını, ayrıca kendilerine Arapgir’e gelme imkanını tanıyan ve ağırlayan tüm yetkililere de ayrı ayrı teşekkür ettiklerini bildirdiler.

Heyette yer alan Akademisyen ve Öğrenciler şöyle;

Akademisyenler: Prof. Dr. K. Kutgün EYÜPGİLLER, Doç. Dr. Zeynep Eres ÖZDOĞAN, Yrd.Doç. Dr. Sakine Yıldız SALMAN, Arş. Gör. Dr. Umut ALMAÇ, Arş. Gör. Bilal BİLGİLİ, Araş. Gör. Oytun KASAPGİL, Arş. Gör. A.Ceren BİLGE, Arş. Gör. Nurhilal ŞİMŞEK, Arş. Gör. Merve Arslan ÇİNKO, Arş. Gör. Filiz AYAZ, Arş. Gör. Melik EFEOĞLU, Y. Mimar Begüm İŞCANI

Yükseklisans Öğrencileri: Hikmetgül TURAN, Ayşegül AĞAN, Yeşim ÇİVİTCİOĞLU, Aysan Beidaghdar SHOTORBAN, Başak AKAN, Ela SARUHAN, Fatmanur ŞİMŞEK, Hazal TÜRKMEN, Selin AKMAN, Pelin DOĞAN, Burhan KAPLAN, Mustafa SAYAN, İsrafil KIRMIZI, Tolga UZUNÇELEBİ

Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi Arapgir Belediyesi